Hemsida_Tynningö

Du vet väl att du kan hyra bygdegården för fester och andra evenemang?

För att hyra bygdegården kontakta Inger Persson, birri@telia.com

Länk till Hyrestariffer här-->>

Mobil återvinning:

På BYGDEGÅRDSVÄGEN 2, Parkeringen följande tider -

  • Vecka 17 den 22:e april mellan kl.18-20.
  • Vecka 39 den 23:e september mellan kl.18-20.

https://roslagsvatten.se/vaxholm/med-mobila-miljostationen-kommer-vi-narmare-dig/3538


Aktiviteter på Bygdegården 2020.

 

Vi ser fram emot ett år med flera trevliga aktiviteter att genomföra och uppleva tillsammans med dig.

 

Boka redan nu in följande datum i. Inbjudan kommer som vanligt:


  • Årsmöte i TRBB nytt i Covid-19:s tecken - läs mer här -->>
  • 30 april:                                                   Traditionellt Valborgsfirande vid Bygdegården
  • V 27:                                                         Prel en trevlig musikafton
  • 29 augusti:                                              Forneldars afton vid Tynningö Klack

______________________________________________________________

Hej!

Då det förekommer användning av musgift - 
 Alfakloralos, ute på ön som våra katter drabbas av, undrar jag om frågan kan tas upp och information nå ut till alla föreningar o medlemmar på ön?

 Det har tydligen ökats i användning, veterinärer har fått in fler fall på sista tiden och det har drabbat våra katter 2 gånger under den senaste månaden.


Det kan även vara farligt för hundar, men katter är ju mer benägna att fånga möss och får då lätt i sig giftet.
Det behövs endast en liten mängd och katten får starka symtom och medvetslöshet.
Det blir ilfart till veterinär, det blir väldigt kostsamt.
Privatpersoner får inte använda detta preparat längre, men utbildade personer, såsom på Anticimex får lägga ut inomhus och i områden där katt inte kan finnas i närheten.
Detta påverkar hela omgivningen då katter rör sig i revirområden som ofta sträcker sig över tomtgränsen och vi här på Tynningö har oftast utekatter.

Jag tänker att det kan vara bra att få ut info till hushåll att detta inte är bra att använda då katter och djurägare blir lidande.

Vad tycker ni?

Nedan är en artikel om ämnet, det finns säkert andra och fler.


Hälsning Jenny

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/skarpta-villkor-for-anvandning-av-musgift

______________________________________________________________


Information om fåren i Bygdegårdshagen (Fårens Vänner) -->>


Angående sophämtningen på Tynningö

  • Läs mer om sophämtningen här -->> 
  • Uppgifter om tömning och städning av återvinningsstationen här -->>  
  • Schema för tömning återvinning Tynningö -->>


Nytt lösenord

till det trådlösa nätverket på Bygdegården.

Lösenordet finns anslaget inne i Bygdegården - som tidigare. 


Mer information om Eivor Björkman Gambia Aid -

https://www.ebg-aid.org

Tynningö


Vid stenålderns slut, för cirka 3 500 år sedan, stack ett antal kobbar upp bland dyningarna till vad som skulle bli dagens Tynningö. Namnet Tynningö kan ha uppstått redan på vikingatiden. Platsen benämndes Thyninge första gången 1322 i en köpehandling som bevittnades av en Karl från Thyninge. Senare fick Stockholms borgare ön som tack för att en stadsport öppnades för Engelbrekt 1436, så att han kunde "ta" Stockholm från danskarna.

Gåvan bekräftades av Gustav Vasa år 1529 som likafullt gav bort ön till Jöns på Tinningha 1545. Gustav Vasa återtog ön 1551 varefter ön blev kungsladugård under en kort tid. Erik XIV införde begreppet säteri och 1560 fick Jakob Bagge Tynningö. Han var amiral och slog en dansk flotta vid Bornholm. Under 1600- och 1700-talet skiftade ön ägare flera gånger. En flygel av Tynningö säterigård finns kvar från tidigt 1700-tal. 1744 fungerade Mårten Kling som öns befattningsman. Hans namn lever vidare i namnet "Klingens Kärr" (hållplats 7), vilket han lät utdika.

På 1800-talet styckades ön i mindre bondejordbruk. Betesmarken utökades. Då var tillgången på rinnande vatten som störst. På våren sänkte bönderna nivån på den insjö som låg vid nuvarande betesängar (vid slalombacken) genom att låta vattnet forsa ut i Saltsjön vid Åkershov. Strömmarna drev kvarnstenarna. Dessa ligger ännu kvar och området kallas för Kvarntäppan. Ett brett och långt dike grävdes också så att vatten kunde rinna ut i insjön Stora Maren. Ny och bördig åkermark kunde därefter brukas. Den djupa och breda utdikningen finns kvar på flera ställen. Det pågick jordbruksverksamhet på ön till 1980-talet.[6]

I början av 1900-talet styckades delar av Tynningö i mindre tomter. Fastigheterna såldes till sommargäster som tog sig till Tynningö med ångbåt. Under 1920- och 30-talen besökte många barn och ungdomar Tynningö varje sommar på Dagens Nyheters "dag-kollo" vid Snickarbacken och Sunnerdalska stiftelsen som ägde hus vid Norra Tynningö brygga. LÄS MER-->>

Tynningö - aktuellt


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en, så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper.


Kontakta Styrelsen för TRBB

info@tynningo.se


Organisationsnr: 802439-1941

Bankgiro: 245-5871.

 

Vanlig post:

Tynningö Ramsö Bygdegårds- och Byalagsförening

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>


Norra Tynningö Samfällighet

NTS

NORRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,

c/o Elisabeth Röckert Gärdsgårdsvägen 5,

134 92 Tynningö

Organisationsnr: 716418-4702

Kontakt: nts.ordf@tynningo.se


Östra Tynningö Samfällighet

ÖTS

ÖSTRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,

c/o Svante Eriksson

Tynningövägen 108,

134 92 Tynningö

Organisationsnr: 716417-0958


Tynningö IF

TIF

TYNNINGÖ IF,

c/o Tina Hallsten

Norra Tynningöv 10,

134 92 VAXHOLM

Organisationsnummer: 802454-8573


Gamlingbo

Gamlingbo

Vi Unga

Vi Unga


Företag på Tynningö


Läs mer här

Tynningö

134 92 TYNNINGÖ