Röjning, kvistning och trädfällning inför dragning av fiber på befintligt stolplinjenät.

Under sommaren och hösten 2015 kommer Skanovas entreprenör Eltel Networks Infranet AB ansvara för  röjning och kvistning samt där så krävs trädfällning på Tynningö inför dragning av fiber på befintligt stolplinjenät. Eltels kommer huvudsakligen att anlita underentreprenörer för utförandet.

Åtgärder kommer i huvudsak att utföras så att ett fritt avstånd mellan kvistar och teleledning  och tillkommande fiber i höjdled om 1 Meter och i sidled om 1 meter erhålls. Träd och buskar under ledningen kommer också att avverkas.

Fällda träd och buskar tillhör Markägare/Skogsmarksägare. Träd kommer att sågas upp i tremetersbitar och läggas i poster efter ledningsgatan för omhändertagande av markägaren såvida inte överenskommelse om annat träffats.

För fastigheter där avverkning av mer än fåtal träd förutses kommer särskild kontakt att tas med Markägare/Skogsmarksägare.

Frågor och särskilda önskemål med anledning av åtgärderna kan ställas till

Upplysningar och frågor kan ställas till

Anders Lindberg
Anläggningsprojektör linjenät
E-post:
anders.lindberg@eltelnetworks.se
Telefon:
072-709 68 39
Tel.växl:
08-585 376 00

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp

WordPress theme: Kippis 1.15