Bygdegården – tillbyggnad

Tillbyggnaden av Bygdegården på G

Äntligen har vi nu alla erforderliga beslut och annat för att dra igång den efterlängtade tillbyggnaden. En tillbyggnad som kommer att ge oss ytterligare 100 m2 och ett mer ändamålsenligt kök. Genom egen försorg har en del träd röjts undan för den s k byggvägen. Den valda entreprenören har redan levererat en del byggmaterial till grundplattan.

Om allt går enligt plan kommer förberedande markarbeten att inledas inom någon vecka. Därefter skall grundplattan gjutas mm. Detta beräknas vara klart under november. Efter det skall, före jul, vädertät stomme resas och fönster monteras. Efter det blir det ett uppehåll på en dryg månad innan bygget återupptas. Förhoppningen är att allt skall vara klart till mars/april.

Det kommer att tas en del foton som vi efterhand kommer att lägga ut på hemsidan så alla kan följa utvecklingen.

Planerade och tänkta aktiviteter i Bygdegården kommer att kunna fortgå som vanligt huvuddelen av tiden bygget pågår, sannolikt hela.

Styrelsen

TRBB Styrelse och stadgar

Ordförande:
Lars Röckert
lars.rockert@gmail.com
073 668 20 02

Vice ordförande:
Gustaf Winqvist
gustaf@battjanst.se
070 302 22 03

Kassör:
Inger Ljung
ingerljung@telia.com
070 630 08 39

Sekreterare:
Mats Lennmo
mats.lennmo@tele2.se
070 241 26 90

Uthyrningsansvarig:
Chris Kjellberg
chris.kjellberg@telia.com 
070 580 12 91

Aktivitetsansvariga:
Lillan Mannbrink
lillanmannbrink@gmail.com
070-376 49 39

Inger Persson
birri@telia.com
070-583 66 59

Ann-Mari Langer
annmari.langer@gmail.com
070-948 50 27

IT-ansvarig:
Christer Edman
christer.edman@yahoo.com
070-234 53 69
Kontaktfomulär

Kontaktperson Ramsö:
Fredrik Lindqvist
fredrik.lindqvist@telia.com
070 999 99 68

Revisorer:
Bengt Björkholm, 08-641 51 35
Svante Nordell, 072 329 9202

Medlemsavgift 2017:
300 kr/familj
Bankgiro 245-5871

Stadgar