AG Underhåll

Arbetsgruppens ansvar är att säkerställa att Bygdegården alltid är i funktionsdugligt skick. Arbetsgruppen ansvarar även för den nödvändiga inventeringen så att vi alltid har rätt ”lager” för våraaktiviteter och för behovet av underhåll. Arbetsgruppen ansvarar även för de yttre ytorna som att se till att gräset klipps, parkeringsplatserna plogas och sandas som avtalats med entreprenören samt vintertid att trappor och handikapp-ramp är fri från snö och är halkfria.

Ansvarig Mats Lennmo

TRBB Styrelse och stadgar

Ordförande:
Lars Röckert
lars.rockert@gmail.com
073 668 20 02

Vice ordförande:
Gustaf Winqvist
gustaf@battjanst.se
070 302 22 03

Kassör:
Inger Ljung
ingerljung@telia.com
070 630 08 39

Sekreterare:
Mats Lennmo
mats.lennmo@tele2.se
070 241 26 90

Uthyrningsansvarig:
Chris Kjellberg
chris.kjellberg@telia.com 
070 580 12 91

Aktivitetsansvariga:
Lillan Mannbrink
lillanmannbrink@gmail.com
070-376 49 39

Inger Persson
birri@telia.com
070-583 66 59

Ann-Mari Langer
annmari.langer@gmail.com
070-948 50 27

IT-ansvarig:
Christer Edman
christer.edman@yahoo.com
070-234 53 69
Kontaktfomulär

Kontaktperson Ramsö:
Fredrik Lindqvist
fredrik.lindqvist@telia.com
070 999 99 68

Revisorer:
Bengt Björkholm, 08-641 51 35
Svante Nordell, 072 329 9202

Medlemsavgift 2017:
300 kr/familj
Bankgiro 245-5871

Stadgar