Tynningö/Ramsö Byalag och Bygdegård

Har du inte gått med i Tynningö/Ramsö Byalag och Bygdegårdsförening? Gör det! Du behövs!

Kontakta Inger till höger så hjälper hon er att bli medlemmar. Medlemsavgiften är f.n. 300:-/familj.
Alla som vill kan bli medlemmar, oavsett om du är fastboende eller sommarboende.

OBS! Vid byte av mailadress, meddela ingerljung@telia.com Gäller alla medlemmar i TRBB.

Du vet väl att du kan hyra bygdegården till fest och andra evenemang?

Vi kan även erbjuda hjälp med städning.
Kontakta Chris Kjellberg för närmare info (se kontaktuppgifter till höger eller längre ner på sidan)

Hyrestariffer

Vi behöver nytt blod!

Är Du intresserad av att hjälpa till? Rycka in när det behövs, kanske hjälpa till i köket eller grilla korv, bära bord, fixa och dona? Alla är välkomna att hjälpa till med smått och stort, och sen får Du ju chansen att träffa nya människor när du är med på våra evenemang :-)

Du är ytterst välkommen att kontakta vem som helst i styrelsen om ni vill ingå i våra arbetsgrupper, eller om ni har någon idé som ni vill att TRBB ska driva igenom.

Hitta till Bygdegården, klicka på kartan för större karta
karta

Föreningen, som är en ideell förening, politisk och religös obunden för alla fast eller fritidsboende på Tynningö & Ramsö, har till uppgift att verka för de boendes önskemål och ärenden av allmänt intresse samt påverka öarnas framtida utveckling gällande kommunikation, infrastruktur och miljöfrågor.

Föreningen ska därtill driva och ansvara för en bred kulturell och idrottslig verksamhet. Föreningens är även ansvarig för att förvalta och utveckla den till föreningen tillhörande Bygdegården som en allmän samlingslokal samt därtill övriga anläggningar där föreningen har verksamhet. Föreningens ska värna om mötesfriheten

Senaste nytt från TRBB:

Fler nyheter


Organisering av TRBB i arbetsgrupper

Styrelsen i TRBB har beslutat att organisera verksamheten i olika relevanta arbetsgrupper.

Syftet är flerfaldigt. Vi vill genom denna strukturering söka engagemang från andra medlemmar utanför styrelsen. Detta för att avlasta styrelsen som f n behöver ”göra allt” för att föreningens verksamhet skall fungera. Varje arbetsgrupp skall dock ha en ansvarig från styrelsen som i sin tur har till uppgift att engagera och ta till sig andra medlemmar. Ett annat syfte är förenkla rekryteringen och valberedningens arbete att hitta och föreslå rätt personer till ledamöter vid framtida val.

Varje arbetsgrupp skall ha en enkel arbetsbeskrivning som stöd för det arbete och ansvar som åligger respektive arbetsgrupp.

Arbetsgrupperna kan förändras över tid beroende på verksamhetens art, men skall inledningsvis utgöras av följande:

TRBB Styrelse och stadgar

Ordförande:
Lars Röckert
lars.rockert@gmail.com
073 668 20 02

Vice ordförande:
Gustaf Winqvist
gustaf@battjanst.se
070 302 22 03

Kassör:
Inger Ljung
ingerljung@telia.com
070 630 08 39

Sekreterare:
Mats Lennmo
mats.lennmo@tele2.se
070 241 26 90

Uthyrningsansvarig:
Chris Kjellberg
chris.kjellberg@telia.com 
070 580 12 91

Aktivitetsansvariga:
Lillan Mannbrink
lillanmannbrink@gmail.com
070-376 49 39

Inger Persson
birri@telia.com
070-583 66 59

Ann-Mari Langer
annmari.langer@gmail.com
070-948 50 27

IT-ansvarig:
Christer Edman
christer.edman@yahoo.com
070-234 53 69
Kontaktfomulär

Kontaktperson Ramsö:
Fredrik Lindqvist
fredrik.lindqvist@telia.com
070 999 99 68

Revisorer:
Bengt Björkholm, 08-641 51 35
Svante Nordell, 072 329 9202

Medlemsavgift 2017:
300 kr/familj
Bankgiro 245-5871

Stadgar