Nytt angående VA-frågan

I samtal med kommunen har jag bl a erhållit följande information: Kommunen har kommit fram till att en översyn av VA-policyn behöver göras och att alternativa lösningar till kommunalt VA behöver analyseras. Kommunen jobbar därför på att få till ett seminarium om Tynningö och dess VA-försörjning med deltagande av representanter … Mer

Tynningö Vatten-dagen 24:e oktober

Tynningö Vatten inbjuder till Bygdegården den 24:e oktober 11:00 – 13:00 för att upprepa den succé som var i våras. Denna gång har vi bjudit in några fler aktörer utöver våra samarbetspartners inom vatten- och avloppslösningar. – Hudikhus kommer och pratar om sina hus. – Södra Roslagens Miljö och Hälsa, SRMH … Mer

Kallelse till extra Årsmöte i TVA – Tisdagen den 26 maj kl 18.00

Tisdagen 26 maj, kl 18.00 på Bygdegården, hålls ett Extra Årsmöte i Tynningö Vatten och Avlopp med anledning av att det ordinarie årsmötet den 19 maj beslöt att bifalla styrelsens förslag om att TVA avvecklas och att ansvaret för VA-frågor på Tynningö i fortsättningen liksom återstående medel i TVA överförs till … Mer

WordPress theme: Kippis 1.15