Tagg: Vägar

Förbud mot tung trafik på Tynningösundsvägen (max 4 ton)

VIKTIG INFORMATION FRÅN NTS – Norra Tynningö Samfällighetsförening: Från och med nu gäller förbud mot tunga transporter längs hela Tynningösundsvägen (max 4 ton) med anledning av tjällossning. Skyltar uppsatta vid bägge infarterna och så länge de sitter uppe gäller förbudet.

Taggar:

Belysningsarbete vecka 44 och 45 på Tynningö

One Nordic genomför belysningsarbete på Tynningö under hela vecka 44 och 45 på uppdrag från Vaxholms kommun. Tyvärr lyser ej armaturerna 6/11-8/11. Vi arbetar så snabbt vi kan för att få anläggningen i bruk. Tyvärr kommer framkomligheten påverkas förbi arbetsplatsen,

Taggar:

Lossningsarbete på Tynningösundsvägen, fredag 8 September

Lossningsarbete på Tynningösundsvägen 109, fredag 8 September mellan kl 11:30 och 16:00. Vi kommer lossa 2 lastbilar till pågående husbygge. Lastbilarna kommer under lossningen placeras vid sidan av Tynningösundsvägen (så långt som möjligt mot vår tomt). Detta kommer begränsa framkomligheten

Taggar:

Asfaltering på Tynningösundsvägen måndagen den 19 juni

Asfaltering på Tynningösundsvägen kommer att genomföras under måndagen den 19 juni med början vid Lilla Furusundsviken. Tag som alltid god tid på dig när du har en tid att passa! Hälsar Ann Arendi Ordförande i NTS Norra Tynningö Samfällighetsförening

Taggar:

Tung maskintransport torsdag 18 maj

På torsdag 18 maj kommer en tung maskintransport att genomföras till fastighet på Tynningösundsvägen. Den ska till fastigheten som ligger i första vänsterkurvan efter raksträckan förbi Skolvägen, där det är förberett för husbygge. Transporten kommer att ske mellan 10.00-14.00. Ann

Taggar:

Asfaltsarbeten imorgon 17 maj

Asfalteringsarbeten längs Tynningösundsvägen genomförs imorgon onsdag 17 maj med start tidig morgon Tag därför extra god tid på dig när du har en tid att passa hälsar NTS styrelse genom Ann Arendi ordförande

Taggar:

Ang. Trafiksituationen på Tynningö

Som en omedelbar åtgärd m a a de motioner som inkommit till både TRBB och TGEF samt den allmänna uppfattningen att det körs för fort på ön diskuteras nu med kommunen att vidta ett antal hastighetssänkande åtgärder. Vi är helt

Taggar:

Angående trafiksituationen på Tynningö

Med anledning av att trafiksituationen, både vad avser antalet fordon och hastigheterna många av dessa håller, har många av de boende på ön kraftigt reagerat och på olika sätt påtalat att något bör göras. Två tydliga förändringar har skett de

Taggar:

SE UPP – TIMMERBILAR I VÄGEN PÅ TYNNINGÖVÄGEN!

Med början sista veckan i oktober och fram tom mitten av november, kommer det tidvis att vara begränsad framkomlighet på sträckan Bygdegården – Hpl 6. Detta beror på att det timmer som avverkats nu ska lastas på bil och forslas från ön. Lastning

Taggar:

7 oktober sker husleverans till Gärdesgårdsvägen med start kl. 07.00

Imorgon 7 oktober sker husleverans till Gärdesgårdsvägen med start kl. 07.00. Transporten går längs Tynningövägen och via återvinningsstationen vid Furusundsviken in på Tynningösundsvägen. Omlastningen kommer att ske under dagen vid just återvinningsstationen. Åk tidigare imorgon om du måste passa en

Taggar:
Top