Tagg: VA

Grundvattnet är mycket under normal nivå!

Mitt, ditt och allas vatten Det är alltfler som flyttar ut till Tynningö och det byggs hela tiden nya fastigheter, vilket gör att det blir en ökad användning av grundvattnet. Nedan är information från Roslagsvatten och Värmdö Kommun. Läs igenom råden och tänk

Taggar:

Modern avloppsrening! Visning Lördag den 12 maj, kl 11–14

Visningsdag på Tynningö Bygdegård Lördag den 12 maj, kl 11–14 Välkomna!  Bjuder på kaffe och bulle Annika LAROS AB ECOBOXCENTER http://laros.se/ecoboxcenter/

Taggar:

Senaste VA nytt

Vaxholms Stad har nu erhållit Länsstyrelsens beslut med anledning av den anmälan som tidigare skickats till Länsstyrelsen (som vi även informerat om på hemsidan) och som Vaxholms Stad uppdragits att besvara och kommentera. I Länsstyrelsens beslut framgår det att kommunen

Taggar:

Senaste angående VA

Kommunen har nu svarat Länsstyrelsen m a a den s k §6-anmälan enligt Allmänna Vattentjänstlagen som skickats in av en fastighetsägare på Tynningö. I svaret som är flera sidor långt kan man bl a läsa nedanstående: ”Vaxholms stad har erhållit

Taggar:

Nytt VA-möte med kommunen

Den 28/11 träffade Magnus Lindström och jag återigen kommunen för att fortsätta dialogen kring framtida VA-lösningar för Tynningö. Förutom politiker och tjänstemän deltog även ledningen för Roslagsvatten och SRMH. Representationen var således mycket bra och gav möjligheter till bra och

Taggar: ,

VA-möte med kommunen 25/10 -16

Tisdagen den 25/10 genomfördes ett möte med representanter från kommunen (tjänstemän och politiker) och SRMH. Deltagare från Tynningö var f d TVA styrelse i form av Magnus Lindström, Anna Norström och Lars Röckert. Mötet tillkom efter en dialog med kommunen

Taggar: ,

VA-frågan för Tynningö

I vår dialog med kommunen har vi nu fått besked om att ett halvdagsseminarium kommer att genomföras avseende VA-frågan på Tynningö. Ett seminarium som representanter för Tynningö kommer att bli inbjudna till. Seminariet kommer att genomföras under hösten. Tills vidare

Taggar:

Nytt angående VA-frågan

I samtal med kommunen har jag bl a erhållit följande information: Kommunen har kommit fram till att en översyn av VA-policyn behöver göras och att alternativa lösningar till kommunalt VA behöver analyseras. Kommunen jobbar därför på att få till ett

Taggar: ,
Top