Nytt VA-möte med kommunen

Den 28/11 träffade Magnus Lindström och jag återigen kommunen för att fortsätta dialogen kring framtida VA-lösningar för Tynningö. Förutom politiker och tjänstemän deltog även ledningen för Roslagsvatten och SRMH. Representationen var således mycket bra och gav möjligheter till bra och fruktbara diskussioner. Vi fortsätter påtala behovet av tydlighet så vi … Mer

VA-möte med kommunen 25/10 -16

Tisdagen den 25/10 genomfördes ett möte med representanter från kommunen (tjänstemän och politiker) och SRMH. Deltagare från Tynningö var f d TVA styrelse i form av Magnus Lindström, Anna Norström och Lars Röckert. Mötet tillkom efter en dialog med kommunen för att återuppta diskussioner kring framtida VA-lösningar för Tynningö. Vi … Mer

VA-frågan för Tynningö

I vår dialog med kommunen har vi nu fått besked om att ett halvdagsseminarium kommer att genomföras avseende VA-frågan på Tynningö. Ett seminarium som representanter för Tynningö kommer att bli inbjudna till. Seminariet kommer att genomföras under hösten. Tills vidare är därför arbetet med FÖP:en vilande. Nedanstående information går att … Mer

Nytt angående VA-frågan

I samtal med kommunen har jag bl a erhållit följande information: Kommunen har kommit fram till att en översyn av VA-policyn behöver göras och att alternativa lösningar till kommunalt VA behöver analyseras. Kommunen jobbar därför på att få till ett seminarium om Tynningö och dess VA-försörjning med deltagande av representanter … Mer

WordPress theme: Kippis 1.15