Tagg: Örådet

Protokoll Ö-rådsmöte 2018-09-23

Ö-rådsmöte 180923 ver 1.0 Ö-rådsmöte 180923 Bilaga 1. Möte med Räddningstjänsten 2018

Taggar:

Protokoll från möte i Örådet 2017-05-14

Örådet har nyligen genomfört årets första, av två, möten. Mötena är endast av informativ karaktär och är inte beslutsfattande. Till Örådet kallas ordförande för föreningar på Tynningö samt ibland representanter från vissa arbetsgrupper motsv. Mötet kallas och leds av TRBB.

Taggar:

Örådet – Mötesprotokoll 140330

Här återfinns protokollet från Örådets möte 2014-03-30 Örådsmöte 2014-03-30

Taggar:
Top