Tagg: Örådet

Protokoll från möte i Örådet 2017-05-14

Örådet har nyligen genomfört årets första, av två, möten. Mötena är endast av informativ karaktär och är inte beslutsfattande. Till Örådet kallas ordförande för föreningar på Tynningö samt ibland representanter från vissa arbetsgrupper motsv. Mötet kallas och leds av TRBB.

Taggar:

Örådet – Mötesprotokoll 140330

Här återfinns protokollet från Örådets möte 2014-03-30 Örådsmöte 2014-03-30

Taggar:
Top