Information ang. asfaltering och vägförbättringar samt Årsmöte 12 juni

Påminnelse om årsmötet söndagen 12 juni kl. 10.30 i Bygdegården. Vår asfalts entreprenör kommer åter. Sandahls arbetar f.n. med ett större projekt i Södermans län. Dom kommer att komma åter till Tynningö efter semestern. Dom skall göra ett antal övergångar  mellan asfalt och grus mjukare samt genomföra olika privata beställningar. … Mer

Information avseende kommande asfaltering och vägförbättringar inom NTS samt på ett antal sidovägar

NTS entreprenör, Sandahls Grus & Asfalts AB, kommer att påbörja arbetena med start april 20/21. Arbetena kommer påbörjas vid Snickarbacken och fortsätta norrut. Tidsplanen är ej 100 % men ca 2 veckor kommer behövas. Detta kommer att medföra trafikstörningar, vilket vi alla måste acceptera. 1 Snickarbacken ca 200 m beläggs … Mer

WordPress theme: Kippis 1.15