Nytt VA-möte med kommunen

Den 28/11 träffade Magnus Lindström och jag återigen kommunen för att fortsätta dialogen kring framtida VA-lösningar för Tynningö. Förutom politiker och tjänstemän deltog även ledningen för Roslagsvatten och SRMH. Representationen var således mycket bra och gav möjligheter till bra och fruktbara diskussioner. Vi fortsätter påtala behovet av tydlighet så vi … Mer

VA-möte med kommunen 25/10 -16

Tisdagen den 25/10 genomfördes ett möte med representanter från kommunen (tjänstemän och politiker) och SRMH. Deltagare från Tynningö var f d TVA styrelse i form av Magnus Lindström, Anna Norström och Lars Röckert. Mötet tillkom efter en dialog med kommunen för att återuppta diskussioner kring framtida VA-lösningar för Tynningö. Vi … Mer

FÖP-info november 2015

Det har varit tyst ett tag kring FÖP:en och ev yttranden till samrådshandlingarna. Nu har emellertid, lite sent omsider, alla yttranden inkommit och skall nu behandlas av kommunen. Totalt har ett 30-tal myndigheter, organisationer och privatpersoner lämnat yttranden över kommunens samrådshandlingar rörande den Fördjupade Översiktsplanen för Tynningö. Vid samtal med … Mer

TRBB Yttrande angående FÖP:en

TRBB har nu skickat in yttrandet över samrådshandlingarna angående den pågående FÖP:en. Du kan läsa detta i bifogade dokument. Du kan även själv skicka in ett yttrande som då måste vara kommunen tillhanda senast den 3:e augusti. Ha en fortsatt skön (!) sommar! /Styrelsen genom Lars Röckert. Bifogade filer nedan: … Mer

Besök gällande den Fördjupade översiktsplanen(FÖP) för Tynningö

Fram till den 3:e augusti 2015 pågår samråd för den fördjupade översiktsplanen för Tynningö. Som komplettering till det samrådsmöte hölls den 16:e juni på Bygdegården kommer representant från kommunen att besöka Tynningö lördagen den 25/7. Syftet är att besvara eventuella funderingar och frågor samt inhämta synpunkter från berörda på ön. … Mer

FRÅGOR INFÖR FÖP-MÖTET – 16 juni

På tisdagen den 16 juni kl 1900 kommer tjänstemän och politiker från Vaxholms kommun till Bygdegården för att informera om och svara på våra frågor kring den pågående FÖP:en. För att få till en bra diskussion har kommunen i förväg fått ett antal frågor att förbereda svar på. Dessa framgår … Mer

Informationsmöte om FÖP – 16 juni

Uppdaterad information! FÖP-HANDLINGAR INFÖR 16 JUNI Påminner om kommunens möte på Bygdegården den 16 juni kl 1900. På kommunens hemsida kan Du ladda ner de aktuella samrådsdokumenten. Dessa är något uppdaterade från de som vi tidigare lagt upp resp skickat per mail till av oss kända mailadresser. För Dig som … Mer

FÖP-nytt 2015-04-24

Nytt kring FÖP:en I protokollet från kommunens Planeringsutskotts möte den 15 april kan man bl a läsa nedanstående: “§ 27 Fördjupad översiktsplan för Tynningö, samråd Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd för den Fördjupade översiktsplanen för Tynningö med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Ärendebeskrivning Syftet med den fördjupade … Mer

WordPress theme: Kippis 1.15