Tagg: Fiber

Trådlöst bredband är installerat

Nu har vi installerat trådlöst bredband i vår lokal. Inloggningsuppgifter finns noterat på anslagstavlan.

Taggar:

Röjning, kvistning och trädfällning inför dragning av fiber på befintligt stolplinjenät.

Under sommaren och hösten 2015 kommer Skanovas entreprenör Eltel Networks Infranet AB ansvara för  röjning och kvistning samt där så krävs trädfällning på Tynningö inför dragning av fiber på befintligt stolplinjenät. Eltels kommer huvudsakligen att anlita underentreprenörer för utförandet. Åtgärder

Taggar:

Telia Öppen Fiber – Pågående kampanj

Hoppas Du redan noterat att vi har Telia på ön som nu driver sin kampanj för att vi skall få fiber till Tynningö. Hoppas Du hakar på för det är bara under kampanjen Du får Ditt fiber till kampanjpris! I

Taggar:
Top