Byalaget/TRBB kallar till extra stämma 30 september 2018 kl 13:00 i Bygdegården på Tynningö.

Tynningö Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening / Byalaget kallar till extra stämma den 30 september 2018 kl 1300 i Bygdegården på Tynningö. Vi har nu en tillbyggd Bygdegård på plats. Det kvarstår dock en del i slutförandet som tar sin utgångspunkt i åtgärder som vår entreprenör behöver vidta. Detta till trots har … Mer

Invigningsfesten av tillbyggda bygdegården framflyttad

VÄLKOMMEN ATT VARA MED och INVIGA VÅR TILLBYGGDA BYGDEGÅRD OBS Invigningsfesten framflyttad till 4 augusti!! ÅTERKOMMER MED NYTT DATUM! Ny inbjudan kommer Orsak: Golvet försenat LÖRDAGEN DEN 5 MAJ KL 17 är det dags Alla på Tynningö önskas välkomna * LEVANDE MUSIK populära Svenssons Treooo * MAT OCH DRYCK Anmäl … Mer

Bygdegården – tillbyggnad

Bygdegården – tillbyggnad Tillbyggnaden av Bygdegården på G Äntligen har vi nu alla erforderliga beslut och annat för att dra igång den efterlängtade tillbyggnaden. En tillbyggnad som kommer att ge oss ytterligare 100 m2 och ett mer ändamålsenligt kök. Genom egen försorg har en del träd röjts undan för den … Mer

Information om planerad tillbyggnad av Bygdegården

Den planerade tillbyggnaden av Bygdegården måste tyvärr senareläggas. Orsaken är att Boverket i år inte kunde bevilja oss något bidrag. Detta trots att vår ansökan var utomordentligt väl motiverad och att Boverket ansåg att bidrag var motiverat. Tyvärr fick Boverket i år begränsade medel att använda för bidrag varför årets … Mer

Inget bidrag från Boverket

Vi måste tyvärr meddela att vi inte fick något bidrag från Boverket. Vi har haft kontakt med ansvarig handläggare för att få en förklaring till varför inget bidrag delades ut till oss. Huvudskälet, och egentligen det enda, är att tillgängliga bidragsmedel drastiskt har minskat för detta år och att man … Mer

WordPress theme: Kippis 1.15