Norra Tynningö Samfällighet

Norra Tynningö samfällighet täcker även området Norehill med brygga och allmänning.

Behöver du hjälp med att fälla träd?

Dokument rörande gallringen av Norehillsområdet:
NTS Skogsvårdsplan 2010
Information_Gallring_NTS 2011

NTS Stadgar: NTS-stadgar

Gröngruppen: Gröngruppens_uppdrag_och_uppgifter (Uppdaterat juni 2014)

Uppdatera era epostadresser!

Använd formuläret till höger för att lägga in din epostadress.

Information från Norra Tynningö Samfällighet:

Fler nyheter

Skriv in epostadress
Registrera din epostadress för att få nyhetsbrev när vi gör ett inlägg här, eller när vi behöver skicka annan information till dig som är NTS medlem.

NTS Styrelse

Ordförande
Ann Arendi, 0703 254075 ordf.nts@tynningo.se

Styrelsen:
Bengt Björkholm (Kassör & sekreterare)
0708 53 25 40, b.bjorkholm@gmail.se

Robert Selenius, 0703 893333
Robert_selenius@hotmail.com

Anna Ahlefeldt, 0708 204788
info@annaahlefeldt.se

Elisabeth Röckert, 0707 464203
elrockert@gmail.com

Hans André, 0706 449600
hansandre@comhem.se

Suppleanter:
Mats Blomberg, 0705 912523
matsxblomberg@gmail.com

Axel Berggren, 0702 797047
berggren.axel@gmail.com

Valberedning
Per Redtzer
Jaak Arendi